Google Pixel 3 XL G013C – 支援論壇 立即購買 – NT$19,010

保固 [Google Pixel 3 XL G013C - 313399]

  • jfcc
  • 投稿: 1
  • 註冊日期: 7 四月 2019

請問保固方面怎麼計算呢?

  • Nicole FC Staff
  • 投稿: 232
  • 註冊日期: 30 七月 2014

您好! 我們提供七天內瑕疵商品免運費退貨服務。

;