Samsung Galaxy Book Pro 360 13.3" 1080P Touch Screen – 支援論壇 立即購買 – NT$45,440

請問何時可以到貨? [Samsung Galaxy Book Pro 360 13.3" 1080P Touch Screen - 359879]

請問何時可以到貨?

  • Nicole FC Staff
  • 投稿: 302
  • 註冊日期: 30 七月 2014

您好

此商品屬於預定商品, 待收到訂單後將會與供應商進貨,通常需要數天時間。

;